Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: mannahguldager.com

Sep 26, 2020

"Det varer ikke længe før vi forstår verden på en helt anden måde. Det varer ikke længe før vi forstår, at alt vi har lært er forkert" Sådan siger forfatter Vibeke Amdisen som jeg har inviteret til at fortælle om hvad det er, vi demonstrer for og imod.

Vibeke  skrev i 2012-2013 og udgav i 2016 bogen, Jordens Kvinder, og det var netop i den skelsættende tid, hvor hun selv sammen med så mange andre, erfarede at der er mere til virkeligheden end som så. Lyt med, når hun fortæller historien om sin egen "opvågning" til et mere bevidst liv - og når hun deler om sine fund med os. Vi taler om konflikten mellem dem der går op i at beskytte sig mod coronavisrussen og dem, der ikke tror på den findes - i hvert fald ikke i det omfang og på den måde som medierne beskriver.

Vi taler om hvordan vi både på individuelt niveau og som flok kan åbne op for det nye paradigme - som ifølge Vibeke kommer til at ske uanset hvad. 

Vibeke har mars i vandbæreren og - okay en lille forklaring:

Mars er den lavere oktav af pluto og det vil sige at det begær der kommer fra Pluto, som et symbol på sjælen og det mere ubevidste, transmitteres ud gennem Mars. Mars er så symbolet på vores bevidste begær. En kort måde at sige det på, er at Mars placeringen i horoskopet er hvordan alle vores bevidste handling er rettet - det har i høj grad med vores identitet at gøre og det er en instinktiv impuls til at handle på den måde som tegnet beskriver.

Så!

Vandbæreren er der hvor vi befries fra kulturel betingethed, for at komme til vores egen unikke individuelle essens. Med Mars i vandbærer er der altså en stort behov for at frigøres - også fra uærlighed. Det som processen ofte indeholder er det her opgør, jeg kort nævner, med at droppe frygten for at være anderledes. Vandbæreren har alt med det vi taler om at gøre, fordi hvis vi bare fulgte sociale normer, ville vi ikke udvikle os som menneskehed. For at udvikling gennem individuation, altså det her med at finde sin egen essens, kan ske, så må man lære at se objektivt på virkeligheden som Vibeke også taler om. At "de-tache" fra eget ego og kodning og mainstream.

Der er også i denne arketype også et stort behov for at finde fællesskab med andre, der også følger deres egen unikke essens uafhængigt af hvad der er populært i samfundet. Og så er et link til genialitet, fremtidsorientering og det kollektivt bevidste -- nu beskriver jeg det som hvis man HAR arbejdet med sig selv og forløst nogle traumer, for ellers kan vandbæreren energien være ganske traumatiseret. Men forløst så er der en forhøjet adgang til at connecte med sådan noget som vi taler om i det - det der foregår og det der kommer til at foregå. Selv tak:-)

LINKs:

til Vibeke Amdisens seneste bog:

https://vibekeamdisen.com/jordens-kvinder/?fbclid=IwAR2Y6uecTtGiDW6hTnx0l1XAku74Gx_mp7Nj3gGQIICFI1ECkh8VcLPA0J0

til mig:

https://www.mannahguldager.com/