Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. For en astrologisk konsultation kig på: mannahguldager.com

Aug 9, 2022

SYGEDAGPENGELOGIKKEN -  Lyt til denne hvis du vil høre mere om:

- Sygedagpengesystemet, der tager sig af borgere med indkomstbortfald som følge af uarbejdsdygtighed pga. egen sygdom

- Hvordan sygedagpengereglerne omsættes til praksis

- Hvilke politisk-normative opfattelser af værdighed, der ligger bag inddelingen af...


Aug 4, 2022

Hep. Der er lavsæson for interview og du må tækkes med en kæmpe lang monolog om

- podcast finansiering

- traumer og årsagsforklaringer

- terapi-uddannelser

- kombi af astro og terapi

- naivitet og grænser

- tabuet omkring selvforskyldte traume-oplevelser 

- kritisk sans

- mindfulness, kroppen, nuet, træk vejret

-...