Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: mannahguldager.com

Mar 20, 2021

Hvad betyder MOTIVATION for dig? Hvad motiverer dig til dit arbejde? Til at tage dig af dine opgaver i livet?

"Ordet motivation stammer fra det latinske "movere", som betyder bevæge eller flytte. At motivere er en proces, som skaber og fastholder en målrettet adfærd, der i sidste ende skal resultere i, at en person præsterer eller udvikler noget bestemt." (Anne Ravn Grønholt, Gør mindre, Vær mere, 2019, Historia, s. 32)

Anne Ravn er specialist i INDRE motivation. At forstå sin indre motivation kræver at man lærer sig selv at kende. Derfor bruger Anne Enneagrammet som menneskeværktøj til at få fat i det essentielle hos en person og give personen et ordforråd for grænser og ønsker.

Du kan se teaseren her:

https://www.youtube.com/watch?v=Whs-gYsHvRk

LYT MED TIL DENNE OG HØR om:

Hvordan motivation ikke handler om hvad andre mennesker giver eller gør

- Hvordan selvindsigt er forudsætningen for motiverende ledelse

Hvordan en leder stjernedrysser sine medarbejdere ved selv at være motiveret (fremfor perfekt)

- Indsatsen i at udvikle mennesker

- At drives af andres mål versus at drives af egne værdier

Motiverende hierarki 

- Hvordan ledere kan fremstå egoistiske, hvis de pleaser deres medarbejdere

- Hvordan typerne i Enneagrammet er det mindst vigtige 

LYT ENDELIG MED OG DEL DEN MED DIN LEDER - og kollega :-)

ANBEFALES.

LINKS:

Her er mere om Anne:

https://motivationmanagement.dk/

Og bogen:

https://historia.dk/shop/22-nyheder/296-anne-ravn-groenholt-vaer-mere-goer-mindre-2019/

Min hjemmeside hvor du kan læse mere om min tilgang til astrologi:

https://www.mannahguldager.com/

- Mannah

PS. Denne her taler vi om Enneagrammet uden at gennemgå hvad det er. Hvis du mangler den information, så tjek tilbage i arkivet, hvor der ligger flere med Enneagrammet som hoved fokus. Fx den her fra gamle dage:

https://lydenafetbedreliv.libsyn.com/42-enneagrammet-flemming-christensen-yogapodcasten

PPS kære astrologi- interesserede, lyt efter tyrens arketype i den her. Tyren repræsenterer - som du ved- værdier, bæredygtighed, simplicitet og den højeste besvarelse er en selvberoenhed gennem disse egne værdier. Jeg synes akkurat det er, hvad Anne inspirerer med, i den her samtale. At give det man har brug for til sig selv - og leve i overenstemmelse med det, man værdsætter uden at lade sig forføre af ydre motivation. Tyren er også moder natur og har en naturlig moderlighed og kontakt med den fysiske verden, særligt den del der stimulerer til den naturlige tilstand af ro. DISCLAIMER: alt om tyren mv står for min egen regning, det er bare mine metatanker om dette budskab.