Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. For en astrologisk konsultation kig på: mannahguldager.com

Apr 3, 2021

Hvordan kan man være forstyrret i sin personlighed? Hvordan forholder man sig bedst til en der har diagnosen, personlighedsforstyrret? 

Psykolog Heidi Hvidberg har en bred klinisk erfaring og har specialiseret sig i personlighedsforstyrrelse. I dette program har vi æren af samtlige informationer om hvordan vi bedst kan forstå og forholde os til personlighedsforstyrrelser. Vi taler blandt andet om:

- Normalitetsbegreb

- Den afvigende tænkning og adfærd

- Behandlingsmuligheder

- Årsagen til at man har denne psykiske lidelse

- Hvordan man kan henvende sig bedst til en person, der har en reduceret evne til at sætte sig i andres sted

- Dimensionel opdeling 

- Konsekvenserne af en urealistisk mindreværdsfølelse eller urealistisk billede af andre

- Forslag til formuleringer så man ikke gør personen forkert

- Grænserne mellem virkelighed og ikke virkelighed og behovet for supervision, hvis du som fagperson arbejder indenfor dette

- Om diagnosen gives for rundhåndet, når man ikke lige kan finde på noget andet?

DET ER ET GENIALT Og oplysende program som du må unde sig selv at få det hele med af.

Del da også med dem du kender, der har en psykiatrisk interesse. 

LÆS MERE OM HEIDI her:

https://heidihvidberg.dk/forside

Se mig se mig, her:

https://www.mannahguldager.com/