Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: mannahguldager.com

Oct 29, 2021

Mød en moderne shaman! Mette Maja Mouritsen er læge, terapeut og bla. forfatter til bogen "Holistisk Sundhed". Læs lige dette citat fra side 88:

”Vores bevidsthed kan på den måde være det bedste og fineste “analyseapparat” til at sanse ubalancer, før de bliver synlige og målbare.

Ved overvejende at fokusere på at finde en fysisk eller psykologisk forklaring på vores lidelser kan vi komme til at overse iagttageren i os selv, den der ved, hvorfor ubalancen er opstået, og som i kærlighed kan opløse den."

Igennem 31 år har Mette Mouritsen arbejdet som læge, og undervejs oplevede hun et bevidsthedsgennembrud - en fundamental forandring af perspektiv.  På side 217 skriver hun:

"Vi må erkende, at lægevidenskaben overvejende behandler symptomer og sjældent forholder sig til årsagen til symptomets opståen. Derfor er der tiltagende mange mennesker med kroniske diagnoser, og derfor fortsætter nye symptomer og diagnoser med at dukke op samtidig med, at arbejdsbelastningen stiger."

DET TALER VI OM - i stikord er:

- Kroniske lidelser

- Lægens autoritet

- Er visse sygdomme arvelige?

- Den multidimensionelle kropskommunikation

- DNA som en fællesmenneskelig skabelon

- Hvordan -fra et åndeligt perspektiv- at de symptomer, der opstår i kroppen stammer fra ubalancer i vores personlighed

- AT DET IKKE HANDLER OM SKYLD - vi har meget lidt kontrol

- Refleksioner over hvorfor det fysiske symptom kan dukke op

- Hvordan det ikke kun er det fysiske der skal behandles; og hvordan det ikke nødvendigvis handler om at komme af med smerten 

LYT med - og se evt teaser her: https://www.youtube.com/watch?v=-XqVQ-98fj0

SKRIV dine spørsmål til næste interview med Mette her: lydenafetbedreliv@gmail.com

Find mere om Mette Maja Mouritsen her:

https://www.mettemouritsen.com/

Mannah her:

https://www.mannahguldager.com/

Støt podcasten her:

https://lydenafetbedreliv.10er.app/