Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. For en astrologisk konsultation kig på: mannahguldager.com

Nov 6, 2021

TEOSOFI - hvad er det egentligt? Det er i hvert fald en visdomslære der retter sig mod indre oplysning - men hvordan, hvad og hvorfor? Patrick Johansen er teosof og forklarer i denne samtale om:

- Reinkarnationsprocessen 

- Hvordan planeter, mennesker, alle væsener har en frekvens 

- Helena Petrovna Blavatsky og Alice A. Bailey

- Den okkulte og mystikeren

- Esoterisme

- Energi og kraft

- Alt er forbundet 

- Sjælens verden 

- Friheden gennem meditation/den åndelige verden

- Selvmord som en krænkelse mod sjælen

- De indre planer og mestrene

- Devaer 

- Troværdigheden af kanaliserede budskaber

- Den ultimative sandheds tid er forbi

- Skeptisk tilgang og skelne-evne i vandbærerens tidsalder

TEASER HER https://www.youtube.com/watch?v=2dgBMVctUKM

--

Skriv til Patrick hvis du ønsker at høre mere om teosofi fx. til et foredrag: patrick.johansen@hotmail.com

Læs mere om teosofisk forening og teosofi her: https://www.teosofiskforening.dk/om-teosofi/

 

Find mere om mig via

https://www.mannahguldager.com/