Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Tjek Mannahs danske hjemmeside her: https://www.mannahguldager.com/ , hvor du kan booke terapi, astrologi eller energi-arbejde.

 

Dec 16, 2021

"Den psykologiske holdning til selvmord og død medfører sprængning af gamle, rodfæstede tabuer. At åbne begravede indgange kræver styrke, og jo stærkere modstanden er, desto mere forsvarer man sit eget domæne. Den her fremlagte bog bærer derfor mere præg af at være et kampskrift. Vi vil diskutere hindring af selvmord og undersøge dødserfaringen."

Morten Blok er integral psykoterapeut, kunstner (særligt musik og billedkunst) og interesserer sig personligt for dybdepsykologi (skorpion ascendant)- Og i dette særlige afsnit hjælper han mig med at gennemgå emnerne i et af James Hillmans første værker, "Selvmord og Sjælelig Forvandling" fra 1964. I indledningen kan læses:

"I denne bog gør dr. Hillman det dristige forsøg, at forgøre analytikerens fag fra bindingen til det medicinske verdensbillede. Fra medicinsk side er psykoterapien hidtil blevet regnet for et speciale indenfor det lægelige fags område. Forfatteren sætter spørgsmålstegn ved dette."

Tjek teaseren for programmet her:

https://www.youtube.com/watch?v=NcFAJWOfiXM

Vi kredser om

- James Hillmans kritik af medicinen

- Om der er gode grunde til at begå selvmord

- Hillmans idé om terapeutens ansvar for aldrig at arbejde præventivt, hvilket vil sige at "han må lægge selvmordsredegørelser til side", "for at bevare sin åbenhed overfor det, der umiddelbart byder sig frem" (s47)

- Altså kan man som terapeut og måske i det hele taget som medmenneske lade være med at ville forhindre et selvmord?

- Selvopofring, også kulturelt set

- Hvordan suicidal impuls, eller lysten til ikke at leve, er et transformations drive; et ønske om at ændre et mønster, og eftersom den eneste del af den objektive verden man har magt over, er ens egen krop....

- Hvordan det at gøre det forbi, handler om at nå til vejs ende, for at ankomme til det, der ikke er endnu

- Idealisering af selvmord

- Et råb om hjælp - både som en kliche og som et vendepunkt

- Hvilken betydning selvmord har for sjælen og vice versa

- Hvordan det faglige møde med en der ønsker at dø, bedst kan foregå

- Følgeskabet med den selvmordstruede

- Fantasier om at være død og holde egen begravelse

- Hvis du ikke er villig til at dø, er du så villig til at leve?

"Er du villig til at blive til intet? Nedsænket i glemsel? Hvis ikke, vil du aldrig virkelig blive forvandlet" H.D. Lawrence

- At indrømme døden en plads i vores tanker og virkelighed

- Dualismen og det som terapeut både at være inde hos patienten og objektivt udefra 

OG EN HEL DEL MERE

TJEK LINKS:

Mortens terapipraksis her:

https://blokterapi.dk/

Mere af den musik du hørte:

https://open.spotify.com/album/4YIucRRu5CFOrUHAEXQWzv

 

Tjek evt denne for at læse ind i emnet: https://www.therapyduo.com/2019/01/what-is-soul-does-it-matter/

Min homepage:

https://www.mannahguldager.com/