Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: https://www.therapeuticastrologer.com/

Nov 17, 2022

Jeg håber du er sindssyg nok til at lytte til den her hele vejen for ÅÅÅÅH du kan godt glæde dig - tabu i tabu brydes - når jeg taler med Jesper Bertelsen. Vi taler om:

- Jespers oplevelse med at få Sandhed ud gennem fingrene, selvom han har levet i 28 år som rationel person fx statskundskabs-uddannet og underviser i statistik

- ... da han var i sit Saturn return der i den grad involverede Neptun ; en arketype der ikke dømmer (og derfor kan blande ting sammen) og som repræsenterer en vision der fremkommer af dybderne af bevidsthed

- Hvor man kan få hjælp! Nå ja den lukkede psyk... eller er det en hjælp nødvendigvis?

- Skør eller vågen?

- Sindet der prøver at fortolke ud fra sine betingelser 

- Fænomenet med at påstå og tro på, at man er Gud selv - I en psykose at tro man er tilbage på jorden for selv at skrive den rigtige udgave af bibelen i stedet for den misforståede

- Hvordan psykosen er blevet det Jesper i dag forstår som sin største gave

- Hvad der ligger i "et andet sind"

- At lære bremserne (saturn) på den åndelige vision (neptun)

- "Jeg har brug for hjælp, men det er ikke den hjælp I tror jeg skal have" (en af Jespers sætninger, kan du genkende?? I do! )

- Hvad du ikke kan, hvis du har en diagnose

- STIGMATISERING og selv-stigmatisering

- Hvordan man bruger et menneskes tidligere nedture som bevis på egen sygdomsforståelse

- Bevidstheden som et landskab

- Tredobbelt amygdala kang kang

- At parkere sit liv for at blive tålelig og stemningsneutral

- Mistanken fra andre om at du har en psykisk lidelse, da alt kan tolkes i den sygeliggørende retning

- Bryd ud af diagnosens fængsel

- Jespers erfaring med at folk flytter til udlandet for at komme ud af en bindende forståelse af sig selv

- Åben dialog og en leder der var forud for sin tid

- Hvordan Jesper 3 uger efter udskrivelse fra den lukkede begyndte at tale højt om sin oplevelse - og hvor meget man kunne spare, hvis man bruge ressourcerne bedre end ved at forsøge at medicinere patienterne 

- Paranoia omkring andre tænker man er psykisk syg - bare uden selvindsigt

- Statistikkens forklaringskraft

- Jespers videre karriereforløb efter psykosen/vækkelsen

- Systemet - akkumulerede bevidstheder-  bygget på forældede forståelser af at ubalancer er sygdom

- Vi skal UDVIDE PALETTEN; men ikke ved at finde flere diagnoser; snare ved at anerkende flere perspektiver, fx det traumebaserede

- Samfundet har brug for den kreativitet, som den gamle psykiatriske paradigme har lukket ned for

- Kan livsforandrende begivenheder være en del af forklaringen, når man reagerer på en ubalanceret måde?

- Tænk hvis man på den psykiatriske fik en masse personlige redskaber til at blive en bedre version af sig selv, altså reel hjælp

- Indre være-dygtighed som forudsætningen for ydre bæredygtighed

- Tro gør mennesker resiliente 

- Epigenetisk forståelse

- Skizofreni og kreativitet = Samme disponering

- Eklipse i 11. og 5.hus -MØD gamle sjælevenner i grupper og SLIP de fællesskaber, der ikke deler dine værdier

- Du kan kun redde dig selv, men der er nøgler til rådighed...

 

Lær mere om Jesper Bertelsen her:

https://go-open-minded.com/

og

https://gom.ninja/about

og

https://www.linkedin.com/in/turning-psychiatric-disorders-into-pitstops/

 

Min homepage:

https://mannahguldager.com/

og

https://www.instagram.com/astrologi_yoga_terapi/

og https://www.instagram.com/lydenafetbedreliv/