Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: https://www.therapeuticastrologer.com/

Nov 24, 2022

MINDBLOWING godt afsnit -det forstår man først, når man har hørt det helt til bunds. Du vil møde master coach træner og mentaltræner og partner i Empowermind, Jørgen Svenstrup. Neden for kan du finde link til afsnittet som var mit første møde med ham, hvis du vil høre mere grundlæggende om hvad han laver med empower mind. Men i dette afsnit fokuserer vi - så godt vi nu kan - på ADHD og ADD. Lyt med når vi taler om:

- Opmærksomhedsforstyrrelser registreret mere i nogle regioner af DK end andre

- Stigning i ADHD/ADD diagnosticering - hvorfor? (og stigning i ADHD podccasts!)

- "Det er lige mig" -syndromet

- Identitet skabt af lægens fortolkning

- Er du bedre til at lære noget, når det interesserer dig? Så har du nok ADHD...........

- Har Jørgen Svenstrup ADHD?

- Forskellen på ADHD og ADD

- OKAY VI HAR ADHD - hvad er problemet?

- Stigmatisering - undskyldning- offer for en diagnose så vi mister evnen til at rykke os

- STRESS som det der aktiverer ADHD generne

- ADHD som uhensigtsmæssigt, men OGSÅ som en superkraft - bare ikke på skolebænken

- Sygeliggør vi noget, fordi vi har en verden, hvor det noget ikke passer ind?

- Genetisk disposition vs jo mere fokus vi har på det, jo mere popper det op

- Miljø der afgør hvordan det kommer til udtryk

- Vi TRÆNER defokus, uopmærksomhed og rastløshed

- Hvordan stress fremmer ADHD symptomer (jeg skriver det lige igen)

- Personer med ADHD er overrepræsenteret i gruppen dem, der har rykket vores verden

- MÅSKE ER DET HENSIGTSMÆSSIGT ALLIGEVEL?..men det er jo defineret som et problem

- Når man selv bliver mistænkelig også - måske har jeg denne lidelse?

- Noget rod, noget værre rod........ lidelsen som rodehoved...og muligheden for at det kan ændres!

- Gevinster ved vores antagelser og sekundære gevinster 

- Hvad mentaltræning og alpha tilstand er

- HVAD MAN KAN GØRE VED SIN FALSKE ADHD diagnose

- Hvorfor Jørgen Svenstrup advarer mod sig selv i for høj dosis! 

- Overbevisningers psykologi

- SKYLDFØLELSE og hvorfor den er på vej ud

- Fiasko findes ikke, kun læring

- Grundantagelser der farver vores fortolkning

- ADHD-diagnosens konstruktion  og konstruktionens tænkning

- Skal du stole på dig eller din diagnose?

- Hvad er også sandt om dig?

- Horoskop som et helhedsudtryk 

- Jørgens totale misopfattelse af astrologi (teksten er skrevet af Mannah : - ) som er ret typisk før man selv studerer astrologi - Og Jørgens åbenhed overfor det, han ikke tror på, som ikke er særlig typisk

- Selvopfyldende profeti og faren ved horoskoper for at folk ikke tager ansvar for eget liv

- AFSLØRING af noget kontroversielt som Jørgen Svenstrup pt arbejder med

- Saturn i fisk & Saturn return- Det er først og fremmest instinktet for spirituel praksis og kapaciteten til at blive erfaren/leder indenfor det åndelige/bevidsthedspraksis/ compassion - Så altså ofte ret "usynligt arbejde".

Til Saturn returnet vil jeg forvente konkrete manifestationer der viser resultatet af indadrettet fokus, commitment til åndelig praksis og slip af ego-klingen

- Meget mere, håber du er med os hele afsnittet- kommentarer eller booking af øveterapi: lydenafetbedreliv@gmail.com

 

LINKS til Jørgen Svenstrup:

Det afsnit som udløste nærværende afsnit:

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/265-har-vi-alle-adhd/id1234276618?i=1000580347344

Vores sidste møde hvor vi taler mere grundlæggende om mentaltræning:

https://lydenafetbedreliv.libsyn.com/100-mentaltrning-empowermind-jrgen-svenstrup-lyden-af-et-bedre-liv

 

Jørgens sommer special som han referer til:

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/253-summerspecial-evigt-liv-01/id1234276618?i=1000568315563&l=da

(der er så 10 i alt)

OG hans hjemmeside:

https://empowermind.dk/

 

Mine links:

https://www.mannahguldager.com/

 

https://www.instagram.com/astrologi_yoga_terapi/

 

https://www.instagram.com/lydenafetbedreliv/