Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. For en astrologisk konsultation kig på: mannahguldager.com

Mar 25, 2019

 "Træning i indiansk visdom er en træning i at vende tilbage til sig selv - ved brug af naturen som en spejling på det" (citat)

Sådan siger maya-indiansk medicinkvinde, Pernille Simmelsgaard, der også er Mentor & Coach, Council Guide, Healer og Underviser.

I dette interview introducerer Pernille os til...