Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: https://www.therapeuticastrologer.com/

Dec 2, 2021

”Mange ledere har fornemmelsen af at befinde sig i et ingenmandsland – mellem noget, der ikke længere fungerer, og et ønske for deres arbejdsliv, de ikke kan sætte ord på.” (Integreret Lederskab, 2021, s 18)

I 20 år har Eva Svane arbejdet med forandringsprocesser og ledelse. Eva beskriver nu hvordan sjælen i dag har trange kår på arbejdsmarkedet. ”Når du er låst ude af din krop og dit potentiale, sker det ofte at stressen kommer snigende, og du
bliver tvunget til at erkende at din tilstand ikke er langtidsholdbar”. (s73 "Integreret lederskab- Med sjælens kraft", 2021)
 

I dette interview vil du høre hvordan Eva modtog koncepterne, der nu er i bogen. "Integreret lederskab" er et resultat af en proces med åndelige møder og jordiske afsavn - og et fuldstændigt ærligt kig ind i sig selv. 
 
Lyt med og hør en samtale om:
 
- Sjælsbevidsthed versus "oversavet tilstand"
- At gøre det vi siger
- Hvordan man kan lade sig guide af fornemmelser uden sikkerhed og plan
- At forlade sit jordiske gods
- Hvad der ligger i udtrykket "integreret" lederskab - hvad er det?
- "at komme til bunden af sit 8-tal"
- Værdikompasset 
- Øvelsen: "Når jeg går på arbejde, er det vigtigt for mig at xxxxxx" 
- Hvad det vil sige at tilstanden vi skaber ud fra, er vigtigere, end det vi gør
- Frygtbaseret versus tillidsbaseret
- Anerkendelse udefra på bekostning af noget mere sandt
- Kompromisser og væsentlige kompromisser
- At blive sin egen livsdoktor
- Villigheden til at lære langsomheden og eget lederskab at kende
 
 
LYT MED
og find mere om ledelsestransformator Eva Svane lige her:
 
 
Rabatkoden: LIV20 udløser 20% på bogen
 
----
 
BEMÆRK: Lang outro med  stor tak for henvendelser og kærlige ord til mig. Som du måske ved, er jeg er livet ved at tæmme mit ego; hvor jeg bliver tvunget ud af det, jeg var i og indse mine begrænsninger. Men der er mere at sige, end bare øv. Jeg taler lidt mere om, hvad jeg mener med den umålelige kvalitet af medfølelse, der healer borgere/patienter/klienter i omsorgsarbejdet - det arbejde med udsatte/syge, hvor opgaven primært har en praktisk karakter. 
Hvis der er gode nok forhold for de ansatte, tror jeg, at der kan opretholdes en medfølelse, der hvor et menneske møder sig selv i en anden, og det bevirker den healing der kommer når vi føler os forstået og accepteret og mødt. Det ligger i en måde at tale på, en måde at kigge på, en måde at følelsesmæssigt at have plads til et andet menneskes kvaler.
Det er noget man kan være god til, ligesom at man kan være god til at regne på økonomi- Man sætter dog sig selv spil her- ligesom hvis du er stunt man, man satser på personen har øvet sig, ik? Men der er nogle behov omkring sikkerhed, når man risikerer sig selv, om det er fysisk eller følelsesmæssigt. Noget sikkerhed for den ansatte, noget der gør at den enkelte har den energi og rummelighed tilgængelig, om det så er færre sager, mindre tryk på, eller bedre terapeutiske rammer.
Så man ikke bliver kørt ned, og når det ikke er fysisk kørt ned, kan det være man ikke opdager, at man ligger under en tung energi, og at det man gør, ikke er at rejse sig, men at arbejde videre fra under vægten.
 
Find mere her: