Preview Mode Links will not work in preview mode

Velkommen til Lyden Af Et Bedre Liv podcasten. Mannahs homepage: mannahguldager.com

Mar 25, 2022

"*Som mennesker medbringer vi alle et foranderligt sæt af forskellige fortællinger, som tilsammen skaber en foranderlig fortælling om, hvem vi er.

*Samskabelsen sker i en polyfoni mellem personlige fortællinger med afsæt i flere indre stemmer (tanker) og en social mængde af fortællinger med afsæt i netværk og lokalsamfund. Alle fortællinger er som altid uafsluttede fortællinger, udtryk for blivende forandring.

*Re-orientering støtter aktører til at gøre verden fortælbar, forståelig og håndterbar. Når det i aktørens indefra-perspektiv lykkes, oplever aktøren sammenhæng. Det er det mest probate angstdæmpende middel, som fagprofessionelle kan understøtte"

(side 90 (en opsummering af et kapitel) i den bog vi taler om: "Recovery-orienteret rehabilitering" udgivet i 2021 på Hans Reitzels forlag, skrevet af Finn Blickfeldt Juliussen)

Lyt med til et fantastisk interview -- se teaser her:

https://www.youtube.com/watch?v=k14TXXwPkjQ

Vi planlagde interviewet i november 2021, men først her i slutningen af marts 2022, blev vi klar til at møde hinanden. DET ER VENTETIDEN VÆRD. Lyt med når jeg fx. taler med Finn Blickfeldt Juliussen om:

- Hvordan den gamle praksis inden for mental sundhed er død, og den nye kraftigt ved at tage over 

- Hvordan vi forandrer den sociale uretfærdighed der eksisterer

- Udvidet venlighed og de betydningsfulde andre

- Ræsonans mellem den der hjælper og den der hjælpes

- Tegneterapi

- Psykiske vanskeligheder og traumer 

- Hvilken betydning det har, at få en offentlig undskyldning omkring den offentlige institution man gik på, hvor der foregik misbrug

- Hvordan man bliver "en af os"

- Forebyggelse mod social ulighed

- Patientstyrede senge for dem der har en diagnose 

- Hvordan arbejdsmarked er nødt til at forandre sig, så flere kan være med i fællesskabet og berige alle *

 - IPS (Individual Placement & Support)

- Anerkendelse på arbejdspladsen reducerer sygefravær

- Hvad det vil sige "at finde sine egne ord", og hvordan både problemer og løsninger bor i sproget

- Offer-sprog, og hvordan man ikke må blive efterladt der

- Skammens sprog der fanger, og hvordan man kan fortolke sig selv anderledes ved at give skammen et navn

- Fokuser på det, du lykkes med! (low budget terapi)

 

* jeg kom til at sige "rigtigt arbejde" - Jeg skulle naturligvis have omtalt det som job på almindelige vilkår, kh mannah

FIND bogen vi taler om her:

https://hansreitzel.dk/forfattere/finn-blickfeldt-juliussen_0-79878

 

Min hjemmeside her:

https://www.mannahguldager.com/